рау

 • 121сұрау — (Жамб.: Сар., Тал., Шу, Мер., Луг., Қорд.; Алм.: Жам., Кег.; Шымк., Түлк.; Түрікм., Таш.) билеу, басқару. Досымның қатыны с ұ р а й д ы (Жамб., Сар.). Сол байдың баласы болыс болып с ұ р а ғ а н екен осы арада ұзақ жылдар (Алм., Жам.). Чәбден… …

  Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • 122сұрау қалыну — (Түрікм.: Ашх., Гяу., Тедж., Мары, Байр.) сұрақты тоқтату. С ұ р а у қ а л ы н с ы н дегендерің қол көтерің (Түрікм., Тедж.) …

  Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • 123сынық бұрау алмау — (ҚХР; Монғ.) сынық ине алмау деген мағынада. Арлы әйел жарамды сыртқа білдірмесем дегенмен, маңдай терімен толған бір үйлік жасаудан с ы н ы қ б ұ р а у да ала а л м а й қорланды (Ғ. Қан., Бұрқ.). С ы н ы қ б ұ р а у ы ң а қ о л т и г і з і п,… …

  Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • 124бірауқым — сын. Біраз, бірталай. Өстіп есі шығып шарқ ұрумен б і р а у қ ы м уақыт өтті (Д. Досжанов, Жолбарыс, 89) …

  Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі

 • 125қандыбұрау — зат. жерг. Қантышқақ. Бірақ күн ұзаған сайын ішінен қ а н д ы б ұ р а у өткендей, үйде отыра алмады (З.Ақышев, Жаяу Мұса, 52). Қорқатын реті бар. Ішіңнен қ а н д ы б ұ р а у өткізсе, ішкен жегеніңді ақтарса… (Бұл да, 405) …

  Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі

 • 126Рауль Франсуа Мари — (Raoult) (1830 1901), французский физик и химик, иностранный член корреспондент Петербургской АН (1899). Исследовал свойства растворов (1882 88), установил закон, названный его именем. * * * РАУЛЬ Франсуа Мари РАУЛЬ (Raoult) Франсуа Мари (1830… …

  Энциклопедический словарь

 • 127Рауль Альфонсин — Рауль Рикардо Альфонсин Raúl Ricardo Alfonsín …

  Википедия

 • 128Рауля закон{:} — относительное понижение давления насыщенного пара растворителя над разбавленным раствором равно молярной доле растворённого вещества N: (р0 р1)/р0 = N, где р0 и р1  соответственно давление насыщенного пара чистого растворителя и растворителя над… …

  Энциклопедический словарь